Tuesday , June 22 2021

Urgjenca në Shkup: “Mos e hapni derën, mund t’ju bie në kokë!”

Derisa ministri i shëndetësisë Nikolla Todorov shëtitet nëpër klinikat dhe spitalet e vendit duke promovuar pajisjet e reja medicinave dhe duke u lavdëruar se shëndetësia publike maqedonase është një ndër më të mirat në botë, fotografia në teren tregon të kundërtën.

Deri në redaksinë e Fokus është dërguar një fotografi nga pacientët të cilët ishin në Qendrën e urgjencës në Shkup. Në fotografi mund të vërehet se kërkohet nga pacientët që të mos hapet dera e caktuar pasi që është e prishur dhe mund të iu bie në kokë dhe t’i lëndojë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *