Wednesday , January 20 2021

Universitetet e Maqedonisë nuk rangojnë në asnjë listë boteërore

Universitetet e Maqedonisë edhe gjatë kohë nuk do të hyjnë në mesin e 500 të parëve në listën e Shangait. Maqedonia nuk gjendet as edhe në listën e dytë të rëndësishme, atë të “Times” ku janë radhitur 1000 Universitete.

Vende për Universitetet e Maqedonisë janë paraparë vetëm në listën më të gjerë “Webometrix”, në të cilën radhiten 20 000 Universitete, në të gjendet UKM në pozitën e 1196.

Qendrat rajonale universitare janë shumë para nga ato të vendit tonë. Kështu për shembull, Universiteti i Lubjanës dhe i Zagrebit janë në mesin e 500 të parëve në Listën e Shangait dhe Times.

Radhitja bëhet sipas treguesve të ndryshëm, por ai kryesori është shkenca. Tek ne për këtë sferë ndahen vetëm 0.44%, ose 6.5 euro për kokë banori. Në Evropë kjo mesatare shkon në 473 euro për kokë banori.

Në Maqedoni ka mbi 20 Universitete, por siç duket asnjëra nga këto edhe gjatë kohë nuk do të gjenden në mesin e 500 të parave në listat botërore të rangimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *