Tuesday , March 2 2021

Trajnim për reforma në arsimin e mesëm profesional

Sot u mbajt ngjarja e promovimit të projektit “Përmirësimi i mësimit të
përjetshëm përmes modernizmit të sistemit të arsimit professional dhe trajnimit, dhe arsimimit te të rriturve” në “Holiday Inn” në Shkup, projekt i cili realizohet në kuadër të Komponentës së 4 të IPA-sëZhvillimi i resurseve njerezore.
Ministri i Arsimit dhe Shkences, z.Pishtar Lutfiu, mbajti fjalën hyrëse ku potencoi rolin e rëndësishëm të projektit në rritjen e nivelit të arsimimit te të rinjët dhe të rriturit duke mbështetur mundësinë per përfshirje sociale.
Prqjekti është i koordinuar edhe me Bankën Botërore ” Per zhvlllimin e aftesive dhe mbeshtetjen e inovacioneve”, me qellim qe te shmangen dyfishimet e mundshme dhe per te arritur sinergji per rezulatet me efikase./FAKTE.Net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *