Friday , April 23 2021

Shqiptarët në vilajetin e Manastirit 54.1%, në të Kosovës 61.4%…

Sipas statistikave zyrtare osmane te vitit 1912 popullsia e të katër vilajeteve
ishte kjo:
1. Në vilajetin e Shkodrës shqiptarët
përfaqësonin 98,2 %, kurse malazezët
0,6 %, të tjerët 2 %.
2. Në vilajetin e Janinës, kundrejt shqiptarëve që zinin 59,1 %, grekët mbulonin 29,4 %, vllehët 10,4 %, të
tjerët1,1 %.
3. Në vilajetin e Kosovës, ku qe
përfshirë edhe pjesa lindore e
Maqedonisë, me shumë pak banorë shqiptarë kazatë e Shtipit, të
Radovishtës, të Koçanës, të Kratovës, të Peçevës, të Kriva-Palankës, shqiptarët përfaqësonin 61,4 %, kurse serbët 16,2 %, maqedonët 13,3 %, turqit 9,1 % (pa sanxhakun e Shkupit) në vilajetin e Kosovës, shqiptarët përfaqësonin 79,1 %.
4. Në vilajetin e Manastirit, pas
shqiptarëve që zinin 54,1 %, vinin maqedonët 27,3 %, vllehët 7,4 %,
turqit 5,8 %, serbët 2,1 %, të tjerë 0,1 %./FAKTE.Net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *