Sunday , April 18 2021

SHKALLA E VARFËRISË NË MAQEDONI VITIN E KALUAR ISHTE 21,5 PËR QIND

Shkalla e personave të varfër në Republikën e Maqedonisë në vitin 2015 paraqiste 21,5 për qind, kumtoi sot Enti Shtetëror i Statistikave.

Analizuar sipas llojeve të amvisërive, shkalla e varfërisë së amvisërive të përbëra nga dy të rritur me dy fëmijë në vitin 2015 është 22,8 për qind. Sipas statusit më frekuentues të aktivitetit ekonomik, shkalla e personave të punësuar të varfër është 9 për qind, ndërsa shkalla e pensionistëve të varfër është 7,2 për qind. Gini koeficienti (masa për pabarazi në shpërndarjen e të ardhurave) paraqet 33,8 për qind.

Bazë e përllogaritjeve të varfërisë janë të ardhurat, ndërsa pragu i varfërisë është definuar në 60 për qind të të ardhurave mediale ekuivalente.

Enti Shtetëror i Statistikave, e llogarit indeksin në bazë të të dhënave nga Anketa për të ardhura dhe kushte për jetesë e cila zbatohet në pajtim me rekomandimet e Bashkimit Evropian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *