Wednesday , March 3 2021

Qeveria propozoi rebalanc të buxhetit

Paqartësia në situatën politike siguisht do të ketë efekt ndaj ekonomisë dhe aktvitetit ekonomik, per shkak se do te riformesohet arka shtetërore. Këtë e theksoi ministri i financve, Kiril Minoski në intervstë per MIA-n në të cilën thotë se ndërmanrjet përmbahen nga Investimet, qytetarët nga konsumi i të mirave të përhershme, bankat jane me prudente gjate dhënies së kredive.

“Në tremujorin e parë, edhe krahas aktivitetit solid ndërtimor, ka ulje te bruto-investimeve. Ai kudjes ne prag të paqartësisë politike mund te kontribuojë per rritje më të vogël ekonomike nga е pritura. Vitin e kaluar dhe në fillim të këtij viti patëm shkallë të larta të rritjes së prodhimtarisë industriale, por në prill, edhe pse pozitiv, rritja e industrise u ngadalesua. Moment pozitiv është që eksporti vazhdon të rritet me shkalla solide të mtjes, falë eksportit nga zonat e lira ekonomik”- thotë Minoski. Ai shtoi se qëllimi i Qeverisë është të sigurojnë likuiditet të sektorit privat përmes pagesës së rregullt të rrogave, pensioneve, subvencionevw, ndihmë sociale, si dhe ruajtjes se nivelit adekuat te shpenzlmeve kapitale ne mënyrë që të ruhet rritja ekonomike. Ai në intervistën me pikëpamje naj situates politike paralajmëron se duhet të bëhen korrigjime në arkën shtetërore, transmeton Fakte.

Edhe krahas politikave te vendosura të shëndetshme ekonomike, kriza politike filloi të japë rezultatet. per këtë shkak duhet te behen korrigjime në arkën shtetërore dhe ne këtë do ta bëjmë. Ribalanci do të jetë përgjigje ndaj efekteve nga kriza politike, përkatësisht reagim i ngadalësimit të rritjes përmes mbështetjes së konsumit privat dhe investimeve publike. Investimet kapitaie mbeten në nivel të lartë, me lartë se vitin e kaluar. Vazhdojmë me ndërtimin e autostradave, rrugëve rajonale, rrugëve lokale, me rikonstruimin e hekurudhës, me ndërtimin e shkollave, spitaleve”, thekson Minoski.

Ai shton se ne pajtim me praktikën tashmë të vendosur, si edhe cdo vit edhe këtë do të realizohen ngritjet e paralajmëruara të nihmës sodale në korrik dhe pensioneve në shtator. Për ate nëse do të editohet euroobligacion i ri, minsitri thote se duke pasur parasysh projeksionet e komgjuara per rritje dhe prolongim te krizës politkke në ven, Qeveria i dha mandat Minsitrisë së Financave ta hulumtojë tregun per editimin e euroobligadonit dhe se në periudhën në vijim kipi ngaMinsitria e Financave do ta hulumtqje tregun dhe nese krijohen kushte të volitshme, do te emetohj euoobligacioni./FAKTE.Net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *