Wednesday , June 23 2021

OEMVP përkrahë borxhin e ri prej 650 milion euro ?!

Oda ekonomike e Maqedonisë veri-perendimore, ose ndryshe e njohur si Oda ekonomike “e shqiptarëve” të Maqedonisë, ka habitur qytetarët me veprimet e saj kontraverze së fundmi, raporton Fakte. Edhepse publikisht u deklarua se marrja e borxhit të ri prej 650 milion euro nëpërmjet euro-obligacionit, OEMVP ishte krahë-për-krahë me ministrin e financave në paraqitjen para opinionit në tentim për të bindur qytetarët për arsyeshmërinë e këtij borxhi.

Sigurisht se pas kësaj përkrahje, edhe në praktikë ndaj ministrisë së financave, OEMVP duhet të japë sqrim para qytetarëve për pozicionin e tyre ndaj kësaj çështje. Përndryshe vë në pikëpyetje kredibilitetin dhe paanshmërinë e saj ndaj pushtetit./FAKTE.Net

13600003_1028806680538960_4560145163781339522_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *