Saturday , March 23 2019

Marrëveshja e plotë Maqedoni – Greqi, në maqedonisht (transkripti)

Marrëveshja e arritur mes Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar për emrin është përpiluar në gjuhën angleze në 19 faqe, shkruan Fakte. Ajo ka gjithsej 20 Nene, në të cilat janë paraqitur në formë të detajizuar të gjitha aspektet e saj, si dhe afatet kohore të implementimit.
Në vazhdim transkripti i kësaj Marrëveshje, në gjuhën maqedonase.
Versionin origjinal në anglisht mund ta gjeni NË KËTË LINK…

Објавено
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *