Saturday , June 19 2021

Kryesia e BDI-së aprovoi propozim-ligjin për shqipen (video)

Nenet e ligjit janë kaluar tashmë një e për një në disikutim. Në shqyrtim janë vetëm vërejtje të përgjithshme. Nuk ka mendime kundër, por thjesht jepen sqarime ndahen mendime për mënyrën e përdorimit të shqipes si dhe zbatimin e ligjit në tërësi, bashkë me institucionet që do monitorojnë këtë zbatim. Bëhen përpjekje që diskutimi i ligjit dhe dhënia e pëlqimit për të, të përmbyllet që sot, orëve të vona!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *