Thursday , August 5 2021

Konkurs për drejtor të Agjencisë për Energjetikë, rroga deri më 3000 euro

Bordi drejtuesi i Agjencisë për energjetikë në Maqedoni ka shpallur konkursin për zgjedhjen e drejtorit, informon INA.

Kandidatët që janë të interesuar duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme për marrëdhënie pune por edhe kushtet plotësuese siç janë: të jetë shtetas i Maqedonisë, të mos jetë i dënuar apo ndalesë për ushtrim të profesionit, të ketë diplomë për arsimim të lartë me 240 kredi EKTC dhe së paku pesë vjet përvojë pune, 3 prej të cilave në sferën e energjetikës. Rrogat në këtë agjenci janë ndër më të lartat në Maqedoni, ndërsa ajo e drejtorit shkon në mbi 3 mijë euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *