Monday , March 25 2019

Kjo është Marrëveshja e plotë mes Shkupit dhe Athinës (dokumenti)

Marrëveshja e arritur mes Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar për emrin është përpiluar në gjuhën angleze në 19 faqe, shkruan Fakte. Ajo ka gjithsej 20 Nene, në të cilat janë paraqitur në formë të detajizuar të gjitha aspektet e saj, si dhe afatet kohore të implementimit.

Fakte ua prezenton Marrëveshjen në formën origjinale, të plotë.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *