Thursday , January 21 2021

Fërçkoski: Kriminelët të mas marrin pjesë në zgjedhje

Profesor Lubomir Fërçkovski vlerëson se marrëveshja e arritur midis partive është e qëndrueshme sipas strukturës së saj është korrekt, ndërsa ajo që kryesisht e pritën partitë opozirare e fituan, transmeton Fakte.”Kundërshtuese është çështja per PSP per Gjykatën Kushtetuese, por mendoj se kanë dashur që të sigurohen per sulm. Tani është me rëndësi që zbatimi të jetë nën mbikëqyrjen e të huajve, sektorit
qytetar dhe partive, por me se shumti te huajve. Kur jemi te mediet, vetëm kjo gjë mund te kontraktohej. Megjithatë, puna me e rëndësishme e PSP është që t’i ndaj kriminelët, pasi që duhet ndarë nga njerëzit që të marrin pjesë në zgjedhje. Kriminelët nuk duhet që të marrin
pjesë në zgjedhje, pasi që kjo gjë do të ishte problematike”, theksoi Fërçkovski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *