Thursday , April 22 2021

EDHE NJË KOPSHT PËR FËMIJË NË KOMUNËN E AERODROMIT

Kopsht i ri me kapacitet për 100 fëmijë të moshës parashkollore është inauguruar sot në Lisiçen e Epërme, komuna e Aerodromit. Ndërtimi i kopshtit “Lavçe” filloi në fillim të vitit, ndërsa vlera e investimit është 14 milionë denarë, të siguruara nga komuna e Aerodromit dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

“Ky projekt është kërkesë shumëvjeçare e banorëve që jetojnë në këtë vend të banuar dhe me realizim dalim në prag të një numri të madh të këtij vendi të banuar”, theksoi në hapjen e kopshtit, zëvendësministri plotësues i Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov.

Përkujtoi se në fazë përfundimtare është edhe ndërtimi i kopshtit të ri për fëmijë, investim i plotë i Komunës Aerodrom, për t’u kujdesur për 200 fëmijë, ndërsa paralajmëroi edhe se në vitin 2017 planifikohet ndërtimi i edhe një kopshti në këtë komunë.

Kryetari i komunës së Aerodromit Ivica Konevski theksoi se ky është kopshti i ri i parë në Lisiçen e Epërme, ndërsa i dyti gjatë viteve të fundit në komunë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *