Wednesday , June 23 2021

Deputeti i BDI-së dhe Kryeshefi i Kumanovës apelojnë të respektohet ligji në Kumanovë

Kompetentët potencuan se të gjitha rastet janë zbardhur, por theksuan se Kumanova si nje qytet multietnik, të gjithë bashkërisht duhet që të marrim pjesë në pengimin me fenonnenin e
padëshiruar. “Apel deri te të gjithë, te mediet, te institucionet kompetente, bashkësitë fetare, këshillat lokal, këshillat e shkollave, që të mos ketë prishje, duhet që ta ngrëmë vetëdijen te
qytetarët”, deklaroi Anton Viktovski shef i policisë së SPB-së në Kumanovë. “Duhet që të gjithë të apelojmë te qytetarët tanë këtu, pa marr parasysh etnitetit, se askush nuk guxon që drejtësinë të marr në duart e tij.
Ekzistojnë ligje, institucione.Tëgjithëjemi njerëz dhe ndonjëherë gabojmë, por drejtësinë askush nuk guxon qe ta marr ne duar te veta”, deklaroi deputeti i BDI-se, Rexhail Ismaili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *