Tuesday , December 11 2018

Çair: Kaos në çerdhen ‘Borëbardha’

Ky është objekti i çerdhes “Borëbardha” në Çair të Shkupit ku brenda ditës zhvillohen edhe tre ndërrime të mësimit për nxënësit e klasave të para. Këta të fundit ndonëse janë nxënës të shkollës fillore “Ismail Qemaili” nuk mësojnë në objektin e saj për shkak se shkolla amë nuk ka hapsirë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për ta. Numri i filloristëve në objektin e çerdhes arrin thuajse në 40 në secilën prej gjashtë paraleleve kurse edhe numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe është shumë më i lartë nga kapacitet e saj. Zgjidhja e këtij problemi sipas drejoreshes së re të shkollës “Ismail Qemali” është zgjërimi i objektit shkollor edhe me 8 klasë të reja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.