Këtij vendimi i kanë paraprirë përplasje dhe konsultime të shumta Në vazhdimin e seancës kryetari i komunës kishte propozuar që kjo pikë të votohet si pikë e veçantë për gjuhën si gjuhë zyrtare me çka këshilltarët e kanë pranuar këtë duke e votuar me shumicë