Saturday , June 19 2021

15 vjet nga MO, asgjë nga premtimi për përdorimin e gjuhës shqipe

Gjuha shqipe në Maqedoni edhe 15 vjet pas maггëveshjes së Ohrit, mbetet pa emër dhe njihet si gjuha që e flasin 20% e popullates. Shqipja sipas profesorit universitar Havzi Mustafa dhe me se miri do te mund të mbrohet me modelin e Frances ku per mos përdorim dhe bastardim të së njëjtës parashikohen dënime shumë të larta, transmeton Fakte. Mustafa thotë se i vetmi mekanizem per mbrojtjen e gjuhës nga bastardimi do të ishte formimi i një këshilli per mbrojrjen e gjuhës shqipe.

“Gjuha shqipe që flitet nga 1/4 e popullatës është e vetmja gjuhë që nuk ka emër, dhe aty ku nuk ka emer mund te hyje cdo kush që të shkruaj përkthej, të botoj libra dhe te dale me gabime të cilet e shkrumoqin gjuhen shqipe dhe e cenojnë. I vetmi mekanizem per mbrojtën e shqipes është të formohet një këshilla para kuvendit dhe qeverise dhe te japin leje per formimin e nje keshilli per mbrojtjen e shqipes ashtu sic kane edhe bashkëkombësit maqedonas”, tha Havzi Mustafa. ргоfеѕог universitar./AlsatM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *